top of page
  • Writer's picturePeta Rahmatalla

Cost Of Living survey for Carers

Carers Trust is keen to find out how the cost of living crisis is affecting unpaid carers. As part of this we are researching where carers obtain information, advice and support around financial issues. We have prepared a questionnaire which we are sharing across Wales and will use the information gathered to advocate that Welsh Government and other offer more targeted access to financial advice and support for carers.

Carers Trust are undertaking some research into how carers are being affected by the cost of living crisis. As part of this we are gathering information where carers access financial support and will use this information to lobby Welsh Government and others to increase their support to unpaid carers during this time.


Mae'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn awyddus i ddarganfod sut mae'r argyfwng costau byw yn effeithio ar ofalwyr di-dâl. Fel rhan o hyn rydym yn ymchwilio i ble mae gofalwyr yn cael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynghylch materion ariannol. Rydym wedi paratoi holiadur yr ydym yn ei rannu ledled Cymru a byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i eirioli bod Llywodraeth Cymru ac eraill yn cynnig mynediad mwy targedig at gyngor a chymorth ariannol i ofalwyr. Carers Survey (Welsh)Mae'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn awyddus i ddarganfod sut mae'r argyfwng costau byw yn effeithio ar ofalwyr di-dâl. Fel rhan o hyn rydym yn ymchwilio i ble mae gofalwyr yn cael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynghylch materion ariannol. Rydym wedi paratoi holiadur yr ydym yn ei rannu ledled Cymru a byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i eirioli bod Llywodraeth Cymru ac eraill yn cynnig mynediad mwy targedig at gyngor a chymorth ariannol i ofalwyr.
Comments


bottom of page